?????? ??????? - ?????

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIĞI ve DAVALARIN TAKİBİ

Fikri ve sınai hakların korunması bakımından idari süreçlerin takibi, izinlerin alınması, marka ve tasarım tescili, tecavüz fiillerine karşı davaların takibi, sanatçı ve buluşçu haklarının korunması bakımından danışmanlık hizmeti sunulması hizmetini ofisimiz sunmaktadır.