?????? ??????? - ?????

ULUSLARARASI TAHKİM

Yurt dışında müteahhitlik hizmeti sunan firmaların imzaladıkları sözleşmelerde yer alan tahkim şartı kapsamında, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesi ve sonrasında tahkime gidildiğinde olumlu sonuç alınması için danışmalık hizmeti sunulmakta, uluslararası tahkimde hakemlik hizmeti ve destek hizmeti sunulmaktadır.