?????? ??????? - ?????

İŞ HUKUKU

İşçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklı iş hukuku uyuşmazlıkları, iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ofisimiz tarafından takip edilmektedir. Ofisimizde arabuluculuk hizmeti de sunulmaktadır.