?????? ??????? - ?????

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ VE AİLE ANAYASASI HAZIRLAMA

Türk ticari hayatında şirketlerin genellikle aile şirketi olarak kurulduğu görülmektedir.  Ancak orta ve uzun vadede aile ilişkilerinin şirketleri çıkmaza soktuğu nazara alındığında, kurumsallaşmada çok önemli bir yeri olan şirket ve aile anayasasının hazırlanması, müzakere ve takibinde ofisimiz önemli roller oynamaktadır. Özellikle akademik alanda öne çıkmış akademisyenlerin nezaretinde işleyen sistemde şirket yaşamı ve geleceği güvence altına alınmaktadır.