?????? ??????? - ?????

ULUSAL TAHKİM

Tahkim, uyuşmazlıkların daha kısa, uzmanlar vasıtasıyla ve en az maliyetle çözülmesini sağlar. Ofisimiz dava avukatlığından ziyade koruyucu hukuk sistemini uyguladığından tahkime gidilmesine neden olan olayların analizi, risk haritası yöntemi ile çalışmakta ve tahkime gidilmesinin önüne geçmekte, gidildiği aşamada ise, hukuki yönden olumlu sonuç almaya yönelik koruma sistemi uygulamaktadır.