?????? ??????? - ?????

İŞLETME VE ŞİRKET RİSK YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin karşılaşabileceği işletmesel ve hukuki risklerin analiz edilmesi, risk haritasının çıkartılması, riskin erken teşhisi komitesi hizmeti sunulması, bu komiteye ilişkin raporlar sunulması gibi konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.