?????? ??????? - ?????

KAMU İHALE HUKUKU

Türkiye'de kamu ihalelerinden kaynaklı birçok hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Ofisimiz, kamu ihale dosyalarının incelenmesi, ihale komisyonu kararlarına karşı şikâyet yoluna başvurulmasında teknik ve hukuki destek sağlanması, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılması, Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı idare mahkemelerinde dava takip edilmesi süreçlerini gerçekleştirmektedir.  Son olarak ülkemizde kamu ihaleleri imzalandıktan sonraki aşamada genellikle hukukçular devreden çıkmaktadır. Ancak kamu ihalesinin, imzalanmış olan sözleşmeye uygun yürütülmesinde hukukçuların önemi büyüktür. Özellikle, kamu ihalelerinde kaynaklı olarak gecikme cezası, fiyat farkı, mücbir sebep, ilave iş gibi birçok hususta yükleniciler sözleşme icrasında hukuki koruma almadığından mağduriyet yaşamaktadır. Bunun önlenmesi için kamu ihale sözleşmeleri takip sistemimiz devreye sokulmuştur.