Руслан Макаров - Юрист

TAZMİNAT DAVALARI

Ofisimiz, bedensel ve ruhsal yönden zarara uğramış kişilerin faillere karşı açacakları tazminat davaları takip etmektedir.