?????? ??????? - ?????

VERGİ HUKUKU

Türkiye'de vergi hukuku çok dinamik bir alandır. Sürekli mevzuat değişikliği yaşanmaktadır. Özellikle kanunların yürürlüğe girmesinden sonra mali şirketlerin mali entegrasyonunun sağlanması, vergi avantajlarından yararlanılması bakımından, haksız kesilen vergi cezalarına karşı hukuki takip hizmete verilmesi önem taşımaktadır. Ofisimiz bu alanda profesyonel hizmet sunmaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcılara vergi mevzuatına ilişkin fizibilite raporları tanzim edilmekte, risk haritası çıkartılmaktadır.